Otázky a odpovědi - Rodím v klidu

Otázky a odpovědi o těhotenství, porodech a šestinedělí v době pandemie

Uspořádaly jsme pro vás nejčastější otázky, které si těhotné ženy a čerství rodiče kladou v této době. U každé odpovědi najdete, jestli je to doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO), nebo jestli jde o lokální české informace (Unipa). Tyto informace průběžně aktualizujeme podle vyvíjející se situace.

Očkování proti COVID 19 v těhotentví a v průběhu kojení

Jsem těhotná, mohu se nechat očkovat?

Vzhledem k novým poznatkům ohledně působení Delta mutace koronaviru několik hlavních organizací jako je ACOG (American College of Obstetrics and Gynecologist), CDC (Centre of disease and control) a ACNM American College of Nurse Midwives) upravila svá stanoviska vzhledem k očkování a nově očkování z důvodů vážnějšího průběhu infekce u těhotných doporučuje. Nové stanovisko  České vakcinologické společnosti není dosud známo a platí stávající viz níže.

Stanovisko  České vakcinologické společnosti České lékařské společnosti (ČLS) Jana Evangelisty Purkyně (JEP) a České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP vydané k  3. 6. 2021 uvádí:

 • očkování v těhotenství je možné

Těhotné, ženy nejsou ve srovnání se stejnou věkovou skupinou žen více ohroženy nákazou Covid 19,  pokud se nakazí některé ženy mohou mít závažnější  průběh onemocnění. 

Většina těhotných žen má průběh onemocnění lehký nebo bez příznaků (75-90%).

Těžší průběh onemocnění je pozorován u žen s rizikovými faktory jako věk nad 35 let, obezita, vysoký krevní  tlak, cukrovka jiná chronická onemocnění a pokud k nákaze dojde ve třetím trimestru těhotenství.

Pokud žena onemocní ve třetím trimestru těhotenství je zde vyšší riziko předčasného porodu.

Žádná z vakcín obsahuje samotný virus tzn. že nemůže vyvolat samotné onemocnění, ale může  vyvolat reakci jako důsledek aktivace imunitního systému (zvýšená teplota, zarudnutí místa vpichu, únava apod.).

Rozhodnutí o očkování proti covid-19 v těhotenství je osobní a individuální volbou těhotné ženy. Očkování proti covid-19 v těhotenství je vhodné zejména u žen s vyšším rizikem nákazy a u žen se zvýšeným rizikem závažného průběhu onemocnění covid-19.

Doporučená načasování očkování je po ukončeném 12. týdnu těhotenství.  Pokud k očkování došlo v rámci prvních 12-ti týdnech  doporučený postup je počkat s druhou dávkou očkování po 12. týdnu těhotenství.  Ženy se mohou nechat naočkovat také ihned po porodu .

Před očkováním žen není nutné provádět těhotenský test.

 U žen plánujících těhotenství není nutné po očkování oddalovat těhotenství.

První dostupné studie prokazují možnost přenosu protilátek po očkování skrze placentu a mateřské mléko. Očkování těhotných a kojících žen může přinést ochranu jak matce tak dítěti.

Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje konzultovat vhodnost očkování s poskytovatelem péče a zvážit výhody a potencionální rizika spojené s očkováním. Větší benefity spojené s očkováním mají ženy s větší možností nákazy Covid 19 např. ženy v oblasti s vyšším výskytem onemocnění, zdravotníci a ženy s rizikovými faktory jako je obezita a další.

Je očkování v těhotenství bezpečné?

V současné době  existuje  jen omezené množství  informací  ohledně  vlivu očkování na těhotné  ženy a jejich děti. Z dostupných údajů  ze studií na zvířatech a neúmyslně očkovaných těhotných ženách (ženy, které nevěděly o jejich těhotenství v době očkování) nejsou známy nežádoucí účinky na plod a průběh těhotenství. 

Počet těhotných žen, které  obdržely vakcínu je stále velmi nízký na to, aby se z něj daly vyvodit definitivní závěry.  Monitorování ze Spojených států, které sledovalo přes 100 000 těhotných žen po očkování nepřineslo žádné znepokojivé informace. V Izraeli je očkování těhotných doporučováno.

Vakcíny proti covid-19 neobsahují složky, o nichž je známo, že jsou škodlivé pro těhotné ženy nebo vyvíjející se dítě.

Výrobci vakcín pokračují ve shromažďování dat a kontrolují údaje od žen v dokončených klinických studiích, které dostaly vakcínu a otěhotněly. Žádné varovné bezpečnostní signály dosud nebyly zaznamenány.

Studie na zvířatech, která byla očkovaná vakcínou výrobců Moderna, Pfizer-BioNTech nebo Janssen před nebo během těhotenství, nezjistily žádné výsledky, které by vyvolaly obavy ohledně bezpečnosti u těhotných zvířat nebo jejich plodů.

Česká vakcinologická společnosti ČLS JEP a Státního ústavu pro kontrolu léčiv z důvodu prevence velmi vzácného nežádoucího účinku syndromu trombózy s trombocytopenií (TTS) u osob do 60 let věku, nedoporučuje u těhotných a kojících žen používat vakcíny VaxzevriaJanssen.

Kojím, mohu se nechat naočkovat?

Vakcíny proti Covid-19 nejsou považovány za rizikové pro kojící ženu a její kojené dítě.

Kojící ženy mohou proto být očkované proti covid-19.

Protilátky vytvořené po očkování v těle matky se skrze mateřské mléko dostávají do organismu dítěte a chrání ho před onemocněním Covid- 19.

Očkování není důvodem k přerušení kojení.

Je očkování proti Covid- 19 v průběhu kojení bezpečné?

Zatím neproběhlo dostatečné množství klinických studií na očkování proti covid-19 u kojících žen. Nejsou tedy dostupná data ohledně bezpečnosti vakcín proti covid-19 u kojících žen, efektu vakcín proti covid-19 na kojené dítě a efektu vakcín proti covid-19 na produkci či exkreci mléka.

InfantRisk center uvádí, že jednotlivé složky vakcín se nedostávají nebo jen v minimálním množství  do mateřského mléka. Pokud se tak stane tělo dítěte odbourá tyto složky stejně tak jako kteroukoliv jinou bílkovinu

Americká společnost sdružující porodníky a gynekology (The American College of Obstetrics and Gynecologists) uvádí, že teoretické obavy spojené s bezpečností očkování pro kojící ženy nepřesahují možné benefity očkování.

Podrobnější informace o kojení a očkování je možné dohledat ve slovenském jazyce na:

https://www.mamila.sk/sk/pre-matky/dojcenie-a/veda/ockovanie/

Snažím se otěhotnět formou asistované reprodukce (IVF), mohu se v rámci procesu nechat naočkovat?

Očkování nemůže ovlivnit léčbu plodnosti.  Je možné zvážit načasování očkování během léčby plodnosti a oddálit aplikaci vakcíny o několik dní od některých léčebných postupů, například odběru vajíček v rámci mimotělního oplodnění (in vitro fertilizace) z důvodu možného výskytu nežádoucích reakcí po očkování, které je třeba odlišit od reakcí na léčebné postupy.

Těhotenství

Jsou těhotné ženy vystaveny vyššímu riziku COVID-19?

U těhotných  žen nebylo prokázáno větší riziko nákazy koronavirem.

Pokud se těhotná žena nakazí projevy infekce jsou buď bez příznakové nebo mají  lehký průběh (75–90 %) žen.

Horší průběh infekce může být u žen s rizikovými faktory  jako jsou: oslabený imunitní systém, obezita, diabetes (vzniklý již před těhotenstvím), onkologické onemocnění, vysoký krevní tlak a věk nad 35 let.

Nový výzkum NIHR Oxfordské univerzity (2021) nicméně  nově poukazuje na zhoršený průběh infekce covid 19 u hospitalizovaných těhotných žen a následně vyšší riziko rozvoje zápalu plic,  potřeby  plicní ventilace a potřeby hospitalizace na jednotce intenzivní péče. Zvýšení rizika se vztahuje k mutaci Alfa v porovnání s první vlnou pandemie a variantou Delta.

Profesorka Jacqueline Dunkley-Bent, Chief Midwifery Officer vzhledem k novým poznatkům o možnosti horšího průběhu onemocnění, rodičům doporučuje očkování.

Těhotné ženy by měly dodržovat preventivní opatření 4 R: nosit respirátory, dodržovat  rozestupy (minimálně 2 metry),  dodržovat hygienu rukou a používat zdravý rozum.

Jaký je průběh nemoci covid-19 pro těhotné ženy?

U těhotných  žen nebylo prokázáno větší riziko nákazy koronavirem.

Pokud se těhotná žena nakazí projevy infekce jsou buď bez příznakové nebo mají  lehký průběh (75–90 %) žen.

Horší průběh infekce může být u žen s rizikovými faktory  jako jsou: oslabený imunitní systém, obezita, diabetes (vzniklý již před těhotenstvím), onkologické onemocnění, vysoký krevní tlak a věk nad 35 let.

Nový výzkum NIHR Oxfordské univerzity (2021) nicméně  nově poukazuje na zhoršený průběh infekce covid 19 u hospitalizovaných těhotných žen a následně vyšší riziko rozvoje zápalu plic,  potřeby  plicní ventilace a potřeby hospitalizace na jednotce intenzivní péče. Zvýšení rizika se vztahuje k mutaci Alfa v porovnání s první vlnou pandemie a variantou Delta.

Profesorka Jacqueline Dunkley-Bent, Chief Midwifery Officer vzhledem k novým poznatkům o možnosti horšího průběhu onemocnění, rodičům doporučuje očkování.

Těhotné ženy by měly dodržovat preventivní opatření 4 R: nosit respirátory, dodržovat  rozestupy (minimálně 2 metry),  dodržovat hygienu rukou a používat zdravý rozum.

Jaký může mít vliv covid-19 na průběh těhotenství?

V současné době nejsou důkazy spojené s vyšším rizikem potratu v časných stádiích těhotenství. Nejsou zaznamenány  ani žádné údaje o zvýšeném riziku vývojových vad v souvislosti kontaktu s virem.

Virová onemocnění a horečky obecně v prvním trimestru výskyt těchto komplikací zvyšují. Je potřeba se účinně chránit jako před kterýmkoliv chřipkovým onemocněním. Nebyla jasně prokázána souvislost mezi onemocněním  koronavirem a předčasným porodem. U některých studií bylo zaznamenáno vyšší riziko předčasného porodu (17 % covid-19 pozitivních těhotných v porovnání s 8% zdravých těhotných)

Ve skupině žen s těžkým průběhem nemoci se vyskytují různé komplikace např. vyšší výskyt císařského řezu, vyšší výskyt novorozeneckých potíží (vyplývajících z předčasného porodu), ale i vyšší výskyt mrtvorozenosti, které jsou spíše odrazem kritického stavu mateřského organismu.

Jsem těhotná. Jak se mohu před COVID-19 chránit?

WHO: Těhotné ženy by měly přijmout stejná opatření, aby se zabránilo infekci COVID-19, jako ostatní lidé.

Můžete se chránit:

 • Častým mytím rukou pomocí desinfekce na ruce nebo mýdlem a vodou.
 • Udržováním prostoru mezi sebou a ostatními a vyhýbání se přeplněným prostorám.
 • Nedotýkat se očí, nosu a úst.
 • Dodržováním respirační hygieny. To znamená zakrývání úst a nosu ohnutým loktem nebo kapesníčkem při kašlání nebo kýchání. Použitý kapesníček ihned zlikvidujte.

Pokud máte horečku, kašel nebo potíže s dýcháním, vyhledejte co nejdříve lékařskou pomoc

WHO: Zavolejte do zdravotnického zařízení a řiďte se pokyny hygienické stanice.

Těhotné ženy a ženy, které nedávno porodily – včetně těch, které byly postiženy nemocí COVID-19 – by se měly účastnit pravidelných zdravotních prohlídek (těhotenská poradna, kontrola po porodu).

Měly by být těhotné ženy testovány na COVID-19?

WHO: Testovací protokoly a volitelnost se liší v závislosti na tom, kde žijete.

Doporučení WHO stanoví, že těhotným ženám se symptomy COVID-19 by měla být při testování dána přednost. Pokud mají COVID-19, mohou potřebovat specializovanou péči.

Lze COVID-19 přenést ze ženy na její nenarozené nebo novorozené dítě?

Podle dosavadních údajů je přenos z matky na nenarozené dítě extrémně vzácný. Existuje jen několik málo potvrzených případů, kdy děti po narození byly zcela v pořádku.

Přenos z matky na dítě po narození je běžný kvůli úzkému a častému kontaktu. Průběh infekce u novorozenců má ve většině případů bezpříznakový nebo lehký průběh. Míra rizika onemocnění je nižší než negativní dopad odloučení covid-19 pozitivní matky od jejího  dítě (negativní vliv se týká utváření vztahu – bondingu mezi matkou a dítětem, podpory kojení, poporodní adaptace novorozence apod).

Může mne partner doprovodit na vyšetření?

Vzhledem k přetrvávajícímu riziku nákazy je doprovod možný pouze na ultrazvukové vyšetření. Doprovod do těhotenské poradny nebo do gynekologické ambulance možný není.

Na základě mimořádného opatření MZ ČR ze dne 22. 5. 2021 je doprovod k UZ (ultrazvuku) vyšetření v těhotenství umožněn osobám :

– s negativním antigenním nebo PCR testem ne starším než 48 hodin

– osobám v rozmezí 22–90 dní po 1. dávce očkování

– osobám minimálně 2 týdny po ukončení očkování

– osobám v době 180 dní po pozitivním testu na covid-19

Porod

Může se mnou být u porodu otec miminka, dula nebo vlastní porodní asistentka?

Doprovod u porodu je možný.

Před vstupem do porodnice musí doprovod splnit jednu z následujících podmínek:

 • předložit PCR test, který není starší než 72 hodin
 • předložit antigenní test, který není starší než 24 hodin
 • předložit potvrzení o očkování od jehož poslední dávky (od druhé se jedná od dvou dávkovou vakcínu) uplynulo nejméně 14 dní
 • doložit laboratorně potvrzené prodělání nemoci Covid 19, od jehož prodělání neuběhlo více než 180 dní

Některá zdravotnická zařízení testují přímo při příjmu do porodnice. Podrobnosti postupu je potřeba konzultovat s konkrétní porodnicí, protože se mohou v různých zařízeních od sebe lišit.

Od 22. 11. 2021 je v platnosti mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, které zakazuje přítomnost třetích osob ve zdravotnickém zařízení pokud nejsou splněny následující podmínky:

 • porod probíhá v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením
 • nedochází ke kontaktu třetí osoby s ostatními rodičkami
 • třetí osoba splňuje stejné podmínky jako osoba navštěvující

Po celou dobu doprovázející osoby musí mít respirátor typu FFP2 nebo KN95

Unipa: Ihned po narození dítěte je ovšem otec dítěte jakožto jeho zákonný zástupce oprávněn přijít a být s dítětem. Je tedy možné, aby za vámi na porodní sál přišel váš partner ihned po porodu. V případě, že to ve vámi vybrané porodnici nechtějí povolit, obraťte se o pomoc na Ligu lidských práv.

Musím mít u porodu nasazenou roušku?

V současné době neexistuje jednotný metodický pokyn. Jednotlivé porodnice se řídí vlastními  pravidly. Doprovod ženy musí mít nasazen respirátor po celou dobu pobytu na porodním sále. Rodící žena musí mít nasazen respirátor při příjmu. Další postup závisí na jednotlivých zdravotnických zařízeních.  Informujte se předem přímo ve vaší porodnici nebo porodním centru.

Podle nařízení Ministerstva zdravotnictví aktualizované k 31.8.2021 z povinnosti nosit respirátor ve vnitřních prostorách  vyjímá osoby:

 • pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, nebo je-li to potřeba pro poskytování zdravotních služeb,
 • další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení a v zařízeních sociálních služeb
Jak je to s bondingem po porodu v porodnici?

Bonding (propojení) je proces vytváření emocionální  vazby mezi matkou a dítětem bezprostředně po porodu  skrze nepřerušený kontakt ideálně  kůže na kůži.

Bonding se doporučuje i v případě, že je žena Covid-19 pozitivní.

Žena by měla mít při kontaktu zakrytý nos a ústa. Časný a nepřetržitý kontakt matky a dítěte je klíčový pro vytvoření rané vazby, podpory kojení, pomáhá s poporodní adaptací miminka.

Světová zdravotnická organizace uvádí, že nebezpečnost nákazy pro novorozence je nízká zatímco přerušení kontaktu mezi matkou a dítětem, případně přerušení kojení, má velmi negativní vliv.

K separaci matky a dítěte by mělo dojít pouze v případě, pokud to vyžaduje zdravotní stav matky nebo novorozence.

Přenos viru z matky na dítě po porodu je vzhledem k úzkému  kontaktu běžný. Většina dětí mám bezpříznakový nebo jen lehký projev onemocnění. U novorozenců žen s Covidem-19 se provádí test  na koronavirus před propuštěním z porodnice.

Unipa: Ve většině porodnic vám na vaše přání dají miminko ihned po porodu do náručí tak, abyste mohli být v kontaktu kůži na kůži. V některých porodnicích pak ale chtějí brzy po porodu dítě odnést na novorozenecké oddělení. To odůvodňují tím, že když u vás není přítomen váš doprovod, je nebezpečné, abyste zůstala se svým dítětem sama. Pokud si chcete ověřit, jak k bondingu přistupují ve vámi vybrané porodnici, zavolejte přímo tam a zeptejte se.

Je pro mě vhodný ambulantní porod?

Unipa: Ambulantní porod je vhodný pro každou ženu, která si jej přeje a ona i její dítě jsou po porodu v dobrém stavu a mají zajištěnou poporodní péči porodní asistentky v domácím prostředí. Seznam porodních asistentek poskytující tuto péči v různých regionech naleznete ZDE. Více o ambulantních porodech najdete zde.

Jaká péče by měla být k dispozici ženám s podezřením na infekci nebo s potvrzenou infekcí Covid-19?

V ČR rámci péče o covid pozitivní ženu neexistuje jednotný metodický pokyn

Ženě, která má potvrzenou infekci Covid-19 je přijímána a ošetřována v izolačním režimu jako způsob ochrany před dalším šířením infekce

 • žena má nárok na přítomnost partnera u porodu
 • možnost přítomnosti třetích osob u porodu se může lišit u jednotlivých pracovišť
 • ošetřující personál v rámci péče využívá ochranné pomůcky jako jsou rukavice, štíty, respirátory
 • rozsah péče a respektující přístup, možnost volby a informování ženy o průběhu porodu by měl být zachován
 • v rámci závažnosti průběhu infekce Covid -19 je možnost častějšího monitorování dítěte v průběhu porodu (CTG)
 • pokud je zdravotní stav ženy a dítěte dobrý je tendence, ženy po porodu propouštět dříve do domácího prostředí

WHO: Všechny těhotné ženy, včetně žen s podezřením na infekci nebo s potvrzenou infekcí COVID-19, mají právo na vysoce kvalitní péči před, během a po porodu. To zahrnuje péči předporodní, péči o novorozence, péči po porodu, v průběhu porodu a péči o duševní zdraví.

Bezpečný a pozitivní zážitek při porodu zahrnuje:

 • Zacházení s respektem a důstojností.
 • Mít při porodu přítomného společníka dle vlastní volby.
 • Jasná komunikace se zdravotníky porodního oddělení.
 • Vhodné strategie pro úlevu od bolesti.
 • Možnost pohybu v průběhu porodu, pokud je to možné, a porodní poloha dle vlastního výběru.

Pokud je u ženy podezření na COVID-19 nebo je onemocnění potvrzeno, měli by zdravotničtí pracovníci učinit veškerá vhodná opatření ke snížení rizika přenosu nákazy pro sebe a ostatní, včetně hygieny rukou a vhodného použití ochranného oděvu, jako jsou rukavice, plášť a roušky.

Je potřeba, aby těhotné ženy s podezřením nebo potvrzeným onemocněním COVID-19 rodily císařským řezem?

WHO: Ne. WHO doporučuje, aby císařské řezy byly prováděny pouze pokud jsou lékařsky odůvodněny.

Způsob porodu by měl být individualizován a založen na preferencích ženy spolu s porodnickými indikacemi.

Je možné mít v porodnici návštěvy po porodu?

Aktualizováno 22. 11. 2021 Ministerstvem zdravotnictví

Podmínky návštěv (časové omezení, délka pobytu a  počet osob) se v rámci jednotlivých porodnic liší. Informujte se přímo v porodnici o jejich vnitřních nařízeních. 

Návštěvy musí splnit jednu z následujících podmínek:

 • předložit PCR test, který není starší než 72 hodin
 • předložit antigenní test, který není starší než 24 hodin
 • předložit potvrzení o očkování, od jehož poslední dávky (od druhé jedná-li se o dvou dávkovou vakcínu) uplynulo nejméně 14 dní
 • doložit laboratorně potvrzené prodělání nemoci Covid 19, od jehož prodělání neuběhlo více než 180 dní

Výše zmíněné podmínky neplatí pro děti do 12ti let věku dítěte.

Po celou dobu doprovázející osoby musí mít respirátor typu FFP2 nebo KN95.

 

Po porodu

Budu moci mít své miminko v porodnici stále u sebe?

Unipa: Pokud je váš zdravotní stav i stav vašeho dítěte dobrý, pak není žádný důvod, proč byste nemohla mít své miminko u sebe na pokoji na tzv. rooming-in. V případě, že zdravotníci trvají na vašem oddělení od dítěte, můžete se obrátit o pomoc na právní poradnu Ligy lidských práv.

Mohu své miminko kojit?

Unipa: Ano. Kojení je nejlepší způsob, jak zajistit, aby se vaše dobře prospívalo. Zároveň na rozdíl od umělého mléka podporuje imunitu dítěte, což je v této době obzvlášť důležité. Kojit se doporučuje jak ženám zdravým, tak těm, které mají podezření a onemocnení COVID-19 i těm, u kterých bylo onemocnění potvrzeno.

Mohou ženy s onemocněním COVID-19 kojit?

WHO: Ano. Ženy s COVID-19 mohou kojit, pokud si to přejí.

Měly by:

 • Během krmení praktikovat respirační hygienu – pokud je to možné, používat roušku.
 • Mýt si ruce před tím a po tom, co se dotýkají dítěte.
 • Rutinně čistit a dezinfikovat povrchy, kterých se dotkly.
 • V případě odsávání mateřské mléka poprosit zdravou osobu s podáním odstříkaného mléka novorozenci

Kojení se doporučuje. Při kontaktu je potřeba dbát zvýšené hygieny, mít zakrytý nos i ústa a důkladně si mýt ruce.

Výhoda kojení převyšuje rizika spojená s izolací novorozence

Dosud nebyla zjištěna přítomnost viru v mateřském mléce naopak byla zjištěna přítomnost protilátek (po prodělání onemocnění nebo po očkování), která může novorozence chránit.

Doporučuje se v místnostech častěji větrat a udržovat v  dostatečnou vlhkost (40 %).

Mohu se dotýkat svého novorozeného dítěte a chovat ho, pokud mám COVID-19?

WHO: Ano. Blízký kontakt a včasné výlučné kojení pomáhá dítěti prospívat.

Měly byste být podporovány v:

 • Bezpečném kojení s dobrou hygienou dýchání;

 kontakt skin-to-skin (kůže na kůži)

 • Sdílení pokoje se svým dítětem

Měly byste si umýt ruce před tím a po tom, co se dotýkáte dítěte, při kontaktu mít zakrytý nos a ústa a udržovat všechny povrchy čisté.

Světová zdravotnická organizace uvádí, že nebezpečnost nákazy pro novorozence je nízká zatímco přerušení kontaktu mezi matkou a dítětem, případně přerušení kojení, má velmi negativní vliv.

K separaci matky a dítěte by mělo dojít pouze v případě, pokud to vyžaduje zdravotní stav matky nebo novorozence.

Přenos viru z matky na dítě po porodu je vzhledem k úzkému kontaktu běžný. Většina dětí má bezpříznakový nebo jen lehký projev onemocnění. U novorozenců žen s covidem-19 se provádí test před propuštěním z porodnice.

Mám COVID-19 a je mi příliš špatně na to, abych své dítě kojila přímo. Co můžu dělat?

WHO: Pokud se vám nedaří kojit své dítě kvůli COVID-19 nebo jiným komplikacím, měla byste být podporována, abyste bezpečně poskytla vašemu dítěti mateřské mléko způsobem dostupným a přijatelným pro vás.  

To by mohlo zahrnovat:

 • Odstříkávání mléka;
 • Opětovné rozkojení se;
 • Mateřské mléko od dárkyně.
Share This