Otázky a odpovědi o těhotenství, porodech a šestinedělí v době pandemie

Uspořádaly jsme pro vás nejčastější otázky, které si těhotné ženy a čerství rodiče kladou v této době. U každé odpovědi najdete, jestli je to doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO), nebo jestli jde o lokální české informace (Unipa). Tyto informace průběžně aktualizujeme podle vyvíjející se situace.

Těhotenství

Jsou těhotné ženy vystaveny vyššímu riziku COVID-19?

WHO: V současné době probíhá výzkum, jehož cílem je porozumět dopadům infekce COVID-19 na těhotné ženy. Údaje jsou omezené, ale v tuto chvíli neexistuje důkaz, že by jim hrozilo vyšší riziko vážného onemocnění než u běžné populace.

Vzhledem ke změnám v jejich těle a imunitním systému však víme, že těhotné ženy mohou být vážně postiženy některými respiračními infekcemi. Je proto důležité, aby přijaly preventivní opatření, aby se chránily před infekcí COVID-19 a informovaly svého poskytovatele zdravotní péče o možných příznacích (včetně horečky, kašle nebo potížích s dýcháním).

Jsem těhotná. Jak se mohu před COVID-19 chránit?

WHO: Těhotné ženy by měly přijmout stejná opatření, aby se zabránilo infekci COVID-19, jako ostatní lidé.

Můžete se chránit:

 • Častým mytím rukou pomocí desinfekce na ruce nebo mýdlem a vodou.
 • Udržováním prostoru mezi sebou a ostatními a vyhýbání se přeplněným prostorám.
 • Nedotýkat se očí, nosu a úst.
 • Dodržováním respirační hygieny. To znamená zakrývání úst a nosu ohnutým loktem nebo kapesníčkem při kašlání nebo kýchání. Použitý kapesníček ihned zlikvidujte.

Pokud máte horečku, kašel nebo potíže s dýcháním, vyhledejte co nejdříve lékařskou pomoc

WHO: Zavolejte do zdravotnického zařízení a řiďte se pokyny hygienické stanice.

Těhotné ženy a ženy, které nedávno porodily – včetně těch, které byly postiženy nemocí COVID-19 – by se měly účastnit pravidelných zdravotních prohlídek (těhotenská poradna, kontrola po porodu).

Měly by být těhotné ženy testovány na COVID-19?

WHO: Testovací protokoly a volitelnost se liší v závislosti na tom, kde žijete.

Doporučení WHO stanoví, že těhotným ženám se symptomy COVID-19 by měla být při testování dána přednost. Pokud mají COVID-19, mohou potřebovat specializovanou péči.

Lze COVID-19 přenést ze ženy na její nenarozené nebo novorozené dítě?

WHO: Stále nevíme, zda těhotná žena s COVID-19 může během těhotenství nebo porodu přenést virus na plod nebo dítě. K dnešnímu dni nebyl virus nalezen ve vzorcích plodové vody nebo mateřského mléka.

Porod

Může se mnou být u porodu otec miminka, dula nebo vlastní porodní asistentka?

Unipa: Od 18.3.2020 platí zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče. Tento zákaz se bohužel vztahuje i na těhotné a rodící ženy, které tak u porodu nemohou mít svého partnera nebo dulu. Dne 28.3.2020 byly z tohoto zákazu vyjmuty ženy, které:

 • jsou cizinky a potřebují tlumočení, 
 • mají závažné duševní onemocnění, 
 • jsou neslyšící, nevidomé nebo mají jiné závažné zdravotní postižení,
 • nebo v případě, že se očekává porod mrtvého plodu. 

Od 16.4. 2020 vláda umožnila přítomnost třetích osob u porodu za dodržení několika podmínek:

 • Třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti.
 • Porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením.
 • Poskytovatel zajistí, že bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami.
 • Této osobě bude před vstupem do porodního pokoje nebo boxu změřena teplota, která musí být nižší než  37,0 °C. Důležité také je, že nesmí mít příznaky onemocnění COVID-19.
 • Třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest.

Přítomnost třetí osoby je umožněna v porodnicích, kde je možné uvedené podmínky dodržet.

 Vlastní porodní asistentka s vámi může být v případě, že má smlouvu s vámi vybranou porodnicí.

Unipa: Ihned po narození dítěte je ovšem otec dítěte jakožto jeho zákonný zástupce oprávněn přijít a být s dítětem. Je tedy možné, aby za vámi na porodní sál přišel váš partner ihned po porodu. V případě, že to ve vámi vybrané porodnici nechtějí povolit, obraťte se o pomoc na Ligu lidských práv.

Musím mít u porodu nasazenou roušku?

Unipa: V současné době (text vznikl 28.3.2020) platí všeobecné nařízení o nošení roušek na veřejnosti. V mnoha porodnicích tedy vyžadují, abyste měla nasazenou roušku i při samotném porodu. Pokud chcete zjistit, zda na tom trvají i ve vámi vybrané porodnici, zavolejte přímo tam a zeptejte se.

Jak je to s bondingem (kontakt kůže na kůži ihned po narození miminka) po porodu v porodnici?

Unipa: Ve většině porodnic vám na vaše přání dají miminko ihned po porodu do náručí tak, abyste mohli být v kontaktu kůži na kůži. V některých porodnicích pak ale chtějí brzy po porodu dítě odnést na novorozenecké oddělení. To odůvodňují tím, že když u vás není přítomen váš doprovod, je nebezpečné, abyste zůstala se svým dítětem sama. Pokud si chcete ověřit, jak k bondingu přistupují ve vámi vybrané porodnici, zavolejte přímo tam a zeptejte se.

Je pro mě vhodný ambulantní porod?

Unipa: Ambulantní porod je vhodný pro každou ženu, která si jej přeje a ona i její dítě jsou po porodu v dobrém stavu a mají zajištěnou poporodní péči porodní asistentky v domácím prostředí. Seznam porodních asistentek poskytující tuto péči v různých regionech naleznete ZDE. Více o ambulantních porodech najdete zde.

Jaká péče by měla být k dispozici ženám s podezřením na infekci nebo s potvrzenou infekcí Covid-19?

WHO: Všechny těhotné ženy, včetně žen s podezřením na infekci nebo s potvrzenou infekcí COVID-19, mají právo na vysoce kvalitní péči před, během a po porodu. To zahrnuje péči předporodní, péči o novorozence, péči po porodu, v průběhu porodu a péči o duševní zdraví.

Bezpečný a pozitivní zážitek při porodu zahrnuje:

 • Zacházení s respektem a důstojností.
 • Mít při porodu přítomného společníka dle vlastní volby.
 • Jasná komunikace se zdravotníky porodního oddělení.
 • Vhodné strategie pro úlevu od bolesti.
 • Možnost pohybu v průběhu porodu, pokud je to možné, a porodní poloha dle vlastního výběru.

Pokud je u ženy podezření na COVID-19 nebo je onemocnění potvrzeno, měli by zdravotničtí pracovníci učinit veškerá vhodná opatření ke snížení rizika přenosu nákazy pro sebe a ostatní, včetně hygieny rukou a vhodného použití ochranného oděvu, jako jsou rukavice, plášť a roušky.

Je potřeba, aby těhotné ženy s podezřením nebo potvrzeným onemocněním COVID-19 rodily císařským řezem?

WHO: Ne. WHO doporučuje, aby císařské řezy byly prováděny pouze pokud jsou lékařsky odůvodněny.

Způsob porodu by měl být individualizován a založen na preferencích ženy spolu s porodnickými indikacemi.

Po porodu

Budu moci mít své miminko v porodnici stále u sebe?

Unipa: Pokud je váš zdravotní stav i stav vašeho dítěte dobrý, pak není žádný důvod, proč byste nemohla mít své miminko u sebe na pokoji na tzv. rooming-in. V případě, že zdravotníci trvají na vašem oddělení od dítěte, můžete se obrátit o pomoc na právní poradnu Ligy lidských práv.

Mohu své miminko kojit?

Unipa: Ano. Kojení je nejlepší způsob, jak zajistit, aby se vaše dobře prospívalo. Zároveň na rozdíl od umělého mléka podporuje imunitu dítěte, což je v této době obzvlášť důležité. Kojit se doporučuje jak ženám zdravým, tak těm, které mají podezření a onemocnení COVID-19 i těm, u kterých bylo onemocnění potvrzeno.

Mohou ženy s onemocněním COVID-19 kojit?

WHO: Ano. Ženy s COVID-19 mohou kojit, pokud si to přejí. 

Měly by:

 • Během krmení praktikovat respirační hygienu – pokud je to možné, používat roušku.
 • Mýt si ruce před tím a po tom, co se dotýkají dítěte.
 • Rutinně čistit a dezinfikovat povrchy, kterých se dotkly.
Mohu se dotýkat svého novorozeného dítěte a chovat ho, pokud mám COVID-19?

WHO: Ano. Blízký kontakt a včasné výlučné kojení pomáhá dítěti prospívat. 

Měly byste být podporovány v:

 • Bezpečném kojení s dobrou hygienou dýchání;
 • V kontaktu skin-to-skin
 • Sdílení pokoje se svým dítětem

Měly byste si umýt ruce před tím a po tom, co se dotýkáte dítěte a udržovat všechny povrchy čisté.

Mám COVID-19 a je mi příliš špatně na to, abych své dítě kojila přímo. Co můžu dělat?

WHO: Pokud se vám nedaří kojit své dítě kvůli COVID-19 nebo jiným komplikacím, měla byste být podporována, abyste bezpečně poskytla vašemu dítěti mateřské mléko způsobem dostupným a přijatelným pro vás.  

To by mohlo zahrnovat:

 • Odstříkávání mléka;
 • Opětovné rozkojení se;
 • Mateřské mléko od dárkyně.
Share This